Dragi čitaoci, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ovom objavom započinjemo jednu od mnogobrojnih aktivnosti naše novoosnovane kancelarije, a to je pisanje o zanimljivim temama iz pravnih, ali i mnogih drugih oblasti. Iako smo veoma mlad kolektiv, nemojte ni za trenutak da posumnjate u to da posedujemo značajno iskustvo u različitim oblastima prava, uključujući i pravo konkurencije sa kojim smo odlučili da započnemo ovu aktivnost, ubeđeni da će teme koje obrađujemo privući vašu pažnju.

Uživajte i javite nam vaše utiske!
Dragi čitaoci, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ovom objavom započinjemo jednu od mnogobrojnih aktivnosti naše novoosnovane kancelarije, a to je pisanje o zanimljivim temama iz pravnih, ali i mnogih drugih oblasti. Iako smo veoma mlad kolektiv, nemojte ni za trenutak da posumnjate u to da posedujemo značajno iskustvo u različitim oblastima prava, uključujući i pravo konkurencije sa kojim smo odlučili da započnemo ovu aktivnost, ubeđeni da će teme koje obrađujemo privući vašu pažnju.
Uživajte i javite nam vaše utiske!
Da li nerešena pitanja krize iz 2008. proganjaјu regulatore ili je ovo samo još jedna finansijska turbulencija?
Finansijska panika izazvana istorijskim padom jedne od
Digitalna imovina & Web3
OM & Partners sa ponosom predstavlja novu oblast poslovanja – Digitalna imovina & Web3. Naš tim pruža sveobuhvatnu pravnu pomoć i savete kompanijama i investitorima koji posluju u svetu blockchain-a i digitalne imovine, a koji se izuzetno brzo razvija.
Nevolje u raju dostave hrane?
Eksponencijalan rast platformi za dostavu u poslednjih nekoliko godina, u kombinaciji sa promenama vlasničke strukture učesnika na domaćem tržištu, doveo je do sve intenzivnije borbe među konkurentima na tržištu dostave hrane u Srbiji. Kada je u pitanju EU, stanje konkurencije na jedinstvenom tržištu je već godinama u centru pažnje.
Regulative o digitalnim uslugama – novi poredak ili samo pokušaj da se ukroti Big Tech?
Svet digitalnih propisa ponovo bruji dok Evropska unija („EU“) nastavlja svoje napore da uvede red u digitalni svet. Dugo očekivani
RPM pod lupom Komisije za zaštitu konkurencije
Nismo zaboravili letnji ekspoze Komisije za zaštitu konkurencije („KZK“) na temu određivanja cena u daljoj prodaji (engl. resale price maintenance – RPM). Aktivnosti KZK na ovom polju su privukle pažnju mnogih, pa tako i našu. Naime, KZK
Da li najavljene izmene sistema oporezivanja odgovaraju aspiracijama frilensera?
Sve veći uticaj trenutne ekonomske krize i naročito inflacije predstavljaju egzistencijalnu pretnju za mikro pravna lica i preduzetnike. Štaviše, od 1. januara 2023. godine poresko opterećenje za većinu paušalaca u Srbiji moglo bi da se uveća i do nekoliko puta. S tim u vezi, pojedini su izrazili zabrinutost u pogledu prestanka važenja postojeće odredbe Uredbe o paušalnom oporezivanju (“Uredba”) koja propisuje da utvrđeni iznos osnovice ne može da se uveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu.
Na dnevnom redu Komisije - Glovo i moguća zloupotreba dominantnog položaja
Čini se da srpski organ za zaštitu konkurencije ovih dana radi bez prestanka. Komisija za zaštitu konkurencije („Komisija“) je tokom proteklih nedelja pokrenula niz postupaka radi ispitivanja navodnih povreda konkurencije – počev od tri slučaja neprijavljenih koncentracija, dva slučaja utvrđivanja cena u daljoj prodaji, do
Investirajte u Srbiji: Šansa za postojeće i potencijalne investitore da iskoriste nove prilike!
Srbija već neko vreme važi za državu pogodnu za priliv stranih investicija. Na prvom mestu, poreski podsticaji su oni koji privlače i koji će u velikoj meri privući strane investitore. Štaviše, nedavno su uvedeni i podsticaji za zapošljavanje deficitarnih kadrova. U ovom tekstu, možete videti kratak osvrt na niz podsticaja koji se odnose na strane investitore, a koji se odnose na najznačajnije aspekte njihovog poslovanja.
Da li EU ima energije da se izbori sa energetskom krizom?
Razgovori o predstojećoj zimi sve su intenzivniji i Češka Republika koja trenutno predsedava EU pozvala je ostale članice bloka da održe hitan sastanak o trenutnoj energetskoj krizi. Ovaj značajan sastanak biće održan 9. septembra 2022. godine, a EU27 će se okupiti kako bi razgovarali o budućim koracima i precizirali korake koje treba preduzeti kako bi se „popravilo“ tržište.
Čeklista ili pak samo lista želja tela za zaštitu konkurencije?
Komisija za zaštitu konkurencije („Komisija“) i Republički sekretarijat za javne politike Republike Srbije su se prethodnih dana zajednički spremali kako bi objavili Kontrolnu listu za ocenu uticaja propisa na konkurenciju („Kontrolna lista“). Konačno, Kontrolna lista je ugledala svetlost dana 16. juna 2022. godine.
Digitalni tokeni sagledani kroz prizmu srpskih propisa
Digitalni tokeni su nova velika stvar u Srbiji nakon Odluke Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije („Komisija“) da odobri beli papir o prvom srpskom digitalnom tokenu - Finspot faktoring tokenu ili skraćeno FIN. Finspot je prvi na tržištu probio led u svetu digitalne imovine Srbije sa inicijalnom ponudom od 35.250 digitalnih tokena nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, a ukupne vrednosti inicijalne ponude od 35,25 miliona dinara. FIN daje svom vlasniku pravo da investira u jedan ili više ponuđenih investicionih indeksa (ukupno četiri indeksa) koji su deo Finspot portfolija.
Compliance programi - pravo konkurencije u preventivnom sjaju
Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije („Komisija“) objavila je Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije („Smernice“) i prezentovala ih mnogobrojnim predstavnicima privrede na radionici „Programi usklađenosti poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije“ koja je održana 08. juna u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.