U OM&Partners, izazov nas ujedinjuje.
EKSPERTIZE
1.
Bankarstvo i finansije
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati savetovanje i zastupanje ne samo u vezi sa kreditiranjem i usklađenošću sa propisima, već i u vezi sa obezbeđenjem potraživanja , platnim sistemima, elektronskim bankarstvom, bezbednošću podataka, upravljanjem rizicima i svim drugim potrebama koje naši klijenti mogu imati. Rešavamo sve potrebe banaka ili drugih finansijskih institucija. Naš tim je uvežban u svim sferama finansijskog sektora i omogućava našim klijentima da budu zaštićeni od svih rizika povezanih sa zaključivanjem bilo kakvih finansijskih poslova. Svesni smo da se finansijske institucije bave transakcijama sa visokim ulozima i zaključivanjem poslova, ali kao iskusni tim advokata, nudimo sveobuhvatno savetovanje o svim propisima koji se tiču finansijskih tržišta.
2.
Energetika, infrastruktura i JPP
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati da će naš tim pružiti stručnu i sveobuhvatnu pravnu pomoć oko lokalnih i prekograničnih mogućnosti za ulaganja, obuhvatajući sve aspekte energetike, infrastrukture i JPP pitanja, što takođe uključuje razvoj i finansiranje projekata obnovljive energije. Našim klijentima ćemo obezbediti kompletnu pravnu pomoć u ovoj oblasti, uključujući rešavanje finansiranja projekata, vođenje pregovora o zaključenju ugovora o privredi, ugovora o snabdevanju, sporazumi sa vladama, ugovora o licenci. Naš tim sačinjen od iskusnih advokata savetuje i vodi privredne subjekte kroz postupke statusnih promena, posebno u vezi sa sačinjavanjem izveštaja o poslovanju privrednih subjekata (engl. due diligence), zajedničkim ulaganjima i ugovorima o javno-privatnom partnerstvu.Naše iskustvo obuhvata oblasti finansiranja i razvoja projekata, statusnih promena, prava konkurencije, nekretnina, izgradnje i rešavanja sporova u energetskom sektoru.
3.
Javna pitanja
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati mudre advokate i vrsne konsultante za javna pitanja koji će pružiti strateški pristup u analizi javnih politika. Uspešne kompanije treba da komuniciraju sa državnim organima kako bi obezbedile poziciju značajnog faktora u procesu donošenja odluka relevantnih zakonodavnih organa. Ozbiljna strategija u oblasti javnih pitanja bitan je deo svakog korporativnog poslovnog plana i vodi do jasnog puta ka realizaciji posla.
4.
Javne nabavke
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati savete o strukturiranju i vođenju procedura nabavki klijenata sa posebnim osvrtom na rokove i budžet, s obzirom na to da procedure javnih nabavki obično raspolažu kratkim rokovima. Zauzimajući značajnu ulogu u javnom životu, legitimne i tačne procedure javnih nabavki omogućavaju javnim subjektima da od privatnih subjekata dobiju najbolju moguću vrednosti za svoj novac. OM&Partners savetuje klijente o složenim projektima, posebno u oblastima naše multidisciplinarne prakse koja uključuje advokate iz naših timova za korporativna pitanja, rešavanje sporova, pravo konkurencije i nepokretnosti, tako da na taj način možemo da garantujemo da ćemo efikasno da se nosimo sa bilo kojom procedurom nabavke ili bilo kojim drugim pitanjem koje se može javiti. Kombinujući naše pravno iskustvo sa praktičnim pristupom i dubokim poznavanjem delatnosti u kojima posluju naši klijenti možemo pomoći, pružiti praktične savete i ponuditi predloge svih mogućih rešenja.
5.
Korporativno pravo / Spajanja i preuzimanja
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati čitav spektar renomiranih korporativnih usluga OM&Partners kancelarije, a njeni specijalizovani i iskusni advokati pružaju neuporedive usluge što je vidljivo prema kvalitetu ostvarenih rezultata. Naše osnovne usluge uključuju, ali ne ograničavaju se na, tradicionalno korporativno zastupanje, spajanja i preuzimanja, finansiranje prikupljanje kapitala i korporativno upravljanje, kao i propise o hartijama od vrednosti i usklađenost za zakonima. Uvažavajući činjenicu da je svaki posao jedinstven, naše usluge prilagođavamo vašim potrebama i stoga bliže upoznajemo poslovne potrebe svakog našeg klijenta. Potpuno smo svesni da svaka kompanija ima svoju priču, stoga se bavimo kompanijama svih veličina, odnosno od preduzetnika, malih i srednjih preduzeća i međunarodnih konglomerata, a sve to zadržavajući pristup koji pokriva sve aspekte korporativnih transakcija i/ili upravljanja. Ono što nas izdvaja od drugih advokatskih kancelarija je poslovno orijentisan pristup i stručnost u ovoj grani, dodatno istaknuti našim stavom da su rezultati na prvom mestu. Ovakav pristup je praćen odnosima koje gradimo sa našim klijentima i to je upravo ono što naše usluge čini neuporedivim.
6.
Nekretnine
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati široki spektar usluga u poslovanju sa nekretninama. U današnjem poslovnom okruženju, svaka advokatska kancelarija bi trebalo da bude u mogućnosti da ponudi kvalitetne usluge u oblasti nekretnina. Između ostalog, ovo uključuje raznovrstan i često veoma složen skup aktivnosti usredsređenih na prodaju i kupovinu, sticanje svojine, korišćenje zemljišta, životnu sredinu, razvoj, lizing, finansije, zajednička ulaganja, reorganizaciju i rešanje sporova. Biće vam potreban tim koji će vas navoditi kroz ovo multidisciplinarno pravno okruženje koje se rapidno menja, bilo da ste investitor, zajmodavac, vlasnik zemljišta, zakupac, kupac ili prodavac nekretnina, ili vam je potreban neko sa veštinama u rešavanju poreskih pitanja i sa iskustvom u radu sa investitorima u pogledu dobijanja dozvola, odobrenja i finansiranja maloprodajnih, kancelarijskih, stambenih, industrijskih i ugostiteljskih projekata. Zaštitni znak našeg rada je pažljivo biranje timova koji će preduzeti sofisticiranih i kompleksne izveštaje o poslovanju privrednih subjekata u datim okolnostima. Imamo temeljno poznavanje svih oblika poslovanja sa nepokretnostima i stoga smo u mogućnosti da našim klijentima pružimo kvalitetne pravne savete i praktična rešenja.
7.
Poresko savetovanje
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati strategije koje zahtevaju duboko poznavanje nacionalnih i međunarodnih poreskih zakona, poreskih sporazuma, propisa i svih ostalih propisa, a koje su u potpunosti prilagođene Vama i okolnostima Vašeg slučaja. Bez obzira da li se poreska pitanja odnose na jednu državu ili su prekogranična, bilo da je pitanje građanske ili krivične poreske prirode, može doći do sprovođenja odgovarajuće poreske kontole, i u tom slučaju pružamo svu neophodnu pomoć klijentima. Naši advokati vešto iznalaze efikasna rešenja za bilo koji problem i umešno predvide svaku pravnu problematiku koja može nastati u budućnosti. Pre svega, mi posvećujemo vreme kako bismo svakom klijentu obezbedili uslugu visokog kvaliteta po najvišim standardima, bez obzira na to da li se radi o PDV-u, porezu na dohodak, dobit ili poreskom sporu.
8.
Pravo Evropske unije
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati višegodišnje iskustvo članova našeg tima koje je stečeno bavljenjem specifičnim pravilima i pravima koje su uspostavile institucije Evropske unije. Pravo Evropske unije se sastoji od propisa koji regulišu oblasti privrednog prava, prava konkurencije, prava zaštite životne sredine, medijskog prava, sportskog prava, poreza, zapošljavanja i diskriminacije i telekomunikacija. U svim ovim pravnim oblastima, pravo Evropske unije se neprekidno razvija i postoji ozbiljna potreba za stručnim savetima ljudi koji se svakodnevno bave ovom oblašću. Ova oblast je naročito značajna za sve kompanije koje posluju u regionu, zbog obaveza koje su Srbija i njeni susedi preuzeli na osnovu pristupnih pregovora, tj. obaveza usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije. Naše polje delovanja pokriva sva pitanja i probleme u vezi sa pravom Evropske unije, kao što su slučajevi zaštite konkurencije, kontrole državne pomoći, pravila koja regulišu trgovinu, javne nabavke i mnoga druga pitanja.
9.
Pravo intelektualne svojine
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati kompletan spektar pravnih usluga, kao što su registracija i sticanje, odbrana, korišćenje, prenos i ustupanje autorskih i srodnih prava, patenata, žigova, poslovnih tajni, bilo samostalno, bilo prilikom statusnih promena. Zaštita prava intelektualne svojine postala je zahtevan posao za privredne subjekte koji su često nosioci velikog broja prava intelektualne svojine i posluju u različitim jurisdikcijama u kojima se primenjuje drugačiji zakoni koji regulišu prava intelektualne svojine.
10.
Pravo konkurencije / Državna pomoć
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati da će naš tim biti uključen i rešiti najsloženije izazove u pravu konkurencije sa kojima se kompanije susreću. Pružamo klijentima pogled iznutra i neprocenjivu uslugu koja obuhvata sva pitanja prava konkurencije, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Naši pravni stručnjaci su upućeni u postupke dobijanja odobrenja za spajanja i pripajanja, istrage upravnih organa, sporove povodom zaštite konkurencije, u cilju rešavanja svih izazova sa kojima bi se naši klijenti mogli suočiti. Pored toga, članovi našeg tima imaju značajno iskustvo u savetovanju u oblasti kontrole državne pomoći, što podrazumeva podnošenje prijava državne pomoći i zastupanje u postupcima naknadne kontrole državne pomoći, kako pred domaćim tako i pred međunarodnim organima. Posedujemo duboko razumevanje propisa o zaštiti konkurencije što nam omogućava da rešimo probleme ili sprečimo njihovo pojavljivanje. Štaviše, znamo šta „može da krene po zlu“ i kako da sprečimo da se to dogodi tako što osiguravamo da se naši klijenti u potpunosti pridržavaju relevantnog zakonodavstva. Kao tržište u razvoju i zemlja kandidat za članstvo u EU, Republika Srbija je atraktivno tržište za mnoge međunarodne kompanije koje žele da uđu na tržište putem preuzimanja. Pobrinućemo se da poslovanje vaše kompanije bude u potpunosti usklađena sa propisima o zaštiti konkurencije.
11.
Privredni kriminal
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati da će naš tim često sprovoditi interne istrage, provere usklađenosti i preglede internih kontrola, kao i revizije koje su pažljivo prilagođene načinu poslovanja i datom sektoru. Klijenti se odlučuju na našu eminentnu praksu u oblasti privrednog kriminala, odnosno zastupanje u visokoprofilnim i složenim pitanjima odbrane, uključujući istrage državnih organa i postupke izvršenja. Multinacionalne kompanije širom sveta suočavaju se sa sve većim pravnim izazovima. U normalnom toku poslovanja mogu se pojaviti problemi koji dovode do optužbi za prevaru i zloupotrebu, što zahteva iskusne savetnike koji razumeju sve implikacije savremenog načina poslovanja. Mi smo spremni da zastupamo naše klijente u najosetljivijim pitanjima.
12.
Pro Bono
'Ne možemo govoriti o postojanju pravde ukoliko kvalitet suđenja zavisi od količine novca koju neko ima.' - Sudija Vrhovnog suda SAD Hugo Blek (1964) U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati pružanje pro bono pravnih usluga organizacijama i pojedincima koji sebi ne mogu priuštiti pravnu pomoć. Izazovan pro bono rad je kamen temeljac naše prakse. Smatramo da je pro bono krucijalno za ostvarivanje naše ambicije da na kvalitetan način doprinesemo našoj zajednici. Kancelarija pruža ove usluge iz osećaja dužnosti prema advokatskoj profesiji i volje da postigne rezultate kroz pružanje stručne podrške u svim oblastima prava. Pro bono inicijative biraju se u skladu sa strategijom kancelarije i zajedničkim vrednostima. Osim toga, otvoreni pristup OM&Partners-a prema pro bono praksi omogućava da kancelarija sa svim resursima pruža podršku svakom odabranom pro bono predmetu i zato se oni pažljivo biraju. Kada odlučimo da se posvetimo nekoj temi, ništa ne može zaustaviti našu posvećenost!
13.
Radno pravo
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati da će naš tim u potpunosti umanjiti sve brige i probleme koje imate u vezi sa zaposlenjem i upravljanjem radnom snagom, kao i poštovanjem propisa o radu i zapošljavanju, što nije lak zadatak za bilo kog poslovnog subjekta. Radni odnosi predstavljaju vitalni deo svakog poslovanja i predstavljaju veliko opterećenje i za poslodavca i za zaposlenog, a sa tim dolazi i niz izazova. Naša kancelarija, i naš tim specijalizovan za radno pravo, biće tu da vas vode kroz lavirint usklađenosti sa radno pravnim propisima. Bez obzira na veličinu vaše kompanije, uporni advokati i konsultanti su ključni kada je potrebno rešavati pitanja zapošljavanja. Možete biti sigurni da će naš tim marljivo raditi na tome da vaše poslovanje bude efikasnije, te će brinuti o tome da se vaša kompanija u potpunosti pridržava svih propisa o zapošljavanju.
14.
Reorganizacija i stečaj
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati da je naš tim verziran da savetuje i zastupa klijente u postupcima reorganizacije, kao i u svim potencijalnim postupcima koji proizilaze iz pravnih radnji preduzetih protiv stečajnog dužnika. Stečajno pravo reguliše položaj privrednih društava koja su u finansijskim poteškoćama i ne mogu da otplate svoje dospele dugove, što može dovesti do pokretanja stečajnog postupka. Sa izuzetnim interesovanjem za svet poslovanja i finansija, naš tim ima razvijenu komercijalnu svest kao i ubedljive komunikacijske veštine u ovoj zahtevnoj oblasti prava. Pošto su reorganizacija i stečaj tako zahtevna oblast, razvoj praktičnih, integrisanih rešenja za pitanja sa kojima se suočavaju privredni subjekti i investitori u teškim situacijama, je naš primarni cilj. Naši advokati su stekli veliko iskustvo u pružanju pomoći privrednim subjektima koji se suočavaju sa nesolventnošću ili pokleću pod teretom duga kao rezultat promenljivih uslova na tržištu, kao i u rešavanju velikih spornih pitanja nesolventnosti. Tu smo da vas posavetujemo o tome koji korak je najbolje preduzeti.
15.
Rešavanje sporova
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati da vam naš tim ponudi kompletan spektar usluga u cilju rešavanja svih sporova sa kojima se naši klijenti suočavaju. Najvažnije, naš tim pravnih stručnjaka pruža inovativne i revolucionarne rezultate u parničnim i arbitražnim postupcima. Sposobnosti naših advokata u sudskim sporovima i arbitraži su u prvom planu praćeni motivacijom i fokusom na stvarivanje rezultata. Pružanje najbolje moguće usluge i rezultata našim klijentima je naš glavni prioritet. Preciznije, vršimo zastupanje u sudskim i arbitražnim postupcima koji uključuju širok spektar pitanja, kao što su hartije od vrednosti, derivati, spajanja i preuzimanja, državni dug, odgovornost proizvođača, investicioni ugovori, postupci zaštite konkurencije i stečajni postupci, privredni kriminal, radni sporovi, kompenzacija za direktore privrednih društava, intelektualna svojina, opšti privredni sporovi, profesionalna nesavesnost, građanski sporovi i sve vrste postupaka pred organima uprave. Zaštita vašeg poslovanja i interesa nam je najvažnija, a za te svrhe tu su iskusni advokati spremni da u svakoj prilici pokažu zašto smo jedna od vodećih advokatskih kancelarija kada je u pitanju rešavanje sporova.
16.
Strane direktne investicije
Pravni režimi direktnih stranih investicija postaju sve važniji u zemljama širom sveta, zbog toga što počinju da igraju ključnu ulogu u prekograničnim transakcijama. Bez profesionalne i pažljive pripreme pre početka izvršenja transakcije, pravila o stranim direktnim investicijama mogu postati ključan razlog za prekid pregovora o saradnji, a takođe mogu izložiti transakcije krupnim izazovima i povećanim troškovima.
17.
Tehnologija, mediji i telekomunikacije (TMT)
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati da će naš tim biti spreman da pruži širok spektar pravnih saveta uključujući i savete o statusnim promenam, pitanjima prava konkurencije, usklađivanja sa pozitivnim propisima kao i savete o regulatornim pravilima o TMT, finansijama, tržištu kapitala, rešavanju sudskih sporova i poreska pitanja. TMT je verovatno oblast prava koja se najviše razvija ovih dana. Mnogo posla u TMT sektoru se fokusira na razvoj novih medija i tehnologije, kao što su internet, mobilna telefonija, zakoni o zaštiti podataka i privatnosti, pitanja e-trgovine i prevencija prevara.
18.
Upravno pravo
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati neuporediv nivo posvećenosti naših pravnih stručnjaka koji možete uporediti samo sa rezultatima koje postižemo za naše klijente. Upravno pravo je u dodiru sa svim poslovnim aktivnostima koje su predmet zakonske kontrole ili regulisanja. To ne utiče samo na kompanije koje su direktno angažovane u velikim projektima, već i na svaki vid poslovanja ili poslovni sektor čiji obim može biti ograničen ili učinjen manje konkurentnim kao rezultat izmena zakonodavstva ili direktnih ili indirektnih akata i intervencija državnih organa. Naš tim je bez premca u savetovanju i zastupanju klijenata u pitanjima pred pokrajinskim, gradskim i ostalim organima uprave. Visoko analitični i kreativni stručnjaci počeće od temelja vaših izazova i problema, a zatim će vas voditi kroz sve neophodne korake ka obostrano korisnom krajnjem rezultatu.
19.
Web3 & Digitalna imovina
OM & Partners tim za digitalnu imovinu & Web3 čine stručnjaci koji pružaju sveobuhvatne pravne savete i usluge inovatorima, investitorima i drugim kompanijama koje posluju u svetu blockchain-a i digitalne imovine koji se ubrzano menja i razvija. Naš tim ima značajno iskustvo kada su u pitanju tehnološka rešenja i regulatorni okvir u ovoj oblasti, što nam omogućava da klijentima pružimo jednostavne i jasne odgovore na složena pravna pitanja u domenu digitalne imovine i Web3. Savetujemo klijente koji posluju unutar Web3 ekosistema i sfere digitalne imovine, uključujući startapove, kompanije rizičnog kapitala, tech kompanije, platforme za trgovinu i druge. Pružamo usluge klijentima u vezi sa nizom pravnih pitanja, kao što su kreiranje stablecoin-ova i tokenizacija imovine/poslovanja, savetovanje u vezi sa vođenjem postupaka i rešavanjem sporova i zastupanje pred regulatornim telima, Narodnom bankom Srbije i Komisijom za hartije od vrednosti.Takođe, OM & Partners tim za digitalnu imovinu & Web3 ima značajno iskustvo u oblasti poreskog savetovanja o digitalnoj imovini i trgovini kriptovalutama. Razumemo specifične poreske implikacije i izazove koji se javljaju u ovoj oblasti i nastojimo da blisko sarađujemo sa našim klijentima kako bismo osigurali potpunu usklađenost sa relevantnim poreskim zakonima i propisima, uključujući i savetovanje o poreskim olakšicama koje su dostupne za inovativne startapove i kompanije koje razvijaju R&D projekte.
20.
Zaštita podataka, privatnost i sajber bezbednost
U ovoj pravnoj oblasti možete očekivati da će vam naš tim pomoći da se snađete u često složenim zahtevima zakona i pravila o privatnosti i bezbednosti podataka. To je tema koja je u usponu kako vreme prolazi i pitanje je trenutka kada će svaka kompanija u potpunosti morati da se uskladi sa zakonodavstvom koje se odnosi na zaštitu podataka i privatnosti. Ova polja su relativno novijeg datuma i stalne promene ih čine dodatno složenim za mnoge kompanije. Vrhunski tim advokata iz kancelarije OM&Partners vešt je u oblastima koje se tiču zakonodavstva u vezi sa zaštitom podataka i na vrhu su lestvice kada su u pitanju ove oblasti. Međutim, zaštita podataka i privatnost ne mogu postojati bez omogućavanja bezbednosti podataka. Štaviše, pobrinućemo se da se pridržavate svih propisa koji se odnose na prikupljanje, korišćenje i rukovanje ličnim podacima. Bezbednosne mere su nesumnjivo neophodne za zaštitu autentičnosti, poverljivosti i integriteta vaših informacija, a naš tim će vam pomoći da dostignete najviše standarde na ovom polju.
21.
Zaštita životne sredine i klimatske promene
U ovoj pravnoj oblasti od nas možete očekivati savetovanje u upravnim postupcima, sudskim sporovima, izvršnim i zakonodavnim pitanjima, uz potpuno razumevanje regulatornih aspekata prava životne sredine na regionalnom, nacionalnom i nivou EU. Zadatak upravljanja rizicima i obavezama u oblasti zaštite životne sredine i rešavanje ekoloških regulatornih izazova nikada nije bilo važnije za uspeh svih vrsta privrednih subjekata nego što je to danas slučaj. U ovom trenutku, nacionalni i međunarodni pravni režimi zaštite životne sredine uvode nove obaveze za privredne subjekte koji posluju širom sveta. Uprkos sve većim obavezama, bitno je istaći da posao i zaštita životne sredine mogu predstavljati dobitnu kombinaciju. Biti osvešćen po ovom pitanju više nije teret poslovanja, već katalizator za inovacije i nove tržišne prilike
Mi smo zajednica koja, pored posla, brine o vremenu i porodici naših klijenata